#FutureDecoded #IoT Hitachi talk on next generatio…

#FutureDecoded #IoT Hitachi talk on next generation trains. https://t.co/7TXvoUFOws